پذیرش

پذیرش در پارک علم و فناوری استان کرمان

متقاضیان ورود

1. شرکت های فناور خصوصی

2. واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع دولتی و غیردولتی

3. انجمن ها، نهادها، مراکز تحقیقاتی پژوهشی مستقل ویا وابسته به دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی

 

اطلاعات تکمیلی

کاربرگ های پذیرش 


 

پذیرش در مراکز رشد واحدهای فناوری کرمان

متقاضیان ورود

1. گروه های کاری و هسته های تحقیقاتی صاحب ایده (دارای شخصیت حقیقی)

2. شرکت های کوچک و متوسط دارای طرح تجاری (Business Plan)

3. واحدهای تحقیق و توسعه نوپای شرکت ها (R&D )

4. هسته های تحقیقاتی دانشگاهی

 

اطلاعات تکمیلی

کاربرگ های پذیرش


 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها