مرکز رشد رفسنجان

مرکز رشد فناوری شهرستان رفسنجان فعاليت خود را پس از انعقاد تفاهم نامه شماره 907 مورخ 88/11/20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان با پارک علم و فناوري استان کرمان با هدف ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و ارتقای فرهنگ کارآفرینی آغاز کرده است و در مراحل ابتدایی فعالیت خود می باشد.

از مهمترین فعالیت های این واحد اقماری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- اختصاص ساختمانی با زیربنای200 مترمربع به مرکز رشد

- فراخوان اولیه و انجام مقدمات پذیرش 5 واحد فناور

  گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها