پارک علم و فناوری استان کرمان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری استان کرمان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان روز شنبه مورخ 13 آذر با حضور مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور به  امضا رسید.

دکتر عباس قوام رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان ضمن اشاره به اینکه استان کرمان به عنوان شاخص کشاورزی در کل کشور مطرح است؛ گفت:  بخش کشاورزی استان کرمان پتانسیل های خوبی دارد تا جایی که در این بخش رتبه اول را به لحاظ تعداد شرکت های دانش بنیان داشته باشیم.

alt

وی افزود: پارک های علم و فناوری حلقه اتصال تحقیقات به صنعت هستند و افتتاح مرکز مبادلات تجاری فناوری های پیشرفته، راه اندازی مرجع مالکیت فکری و تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان از فعالیت هایی است که در پارک علم و فناوری  جهت تسهیل امر تجاری سازی محصولات و ایده های دانش بنیان صورت گرفته است.

قوام در ادامه با بیان اینکه در یک سال اخیر دو جشنواره تجاری سازی در کرمان و دبی برگزارشده است گفت: سومین جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته هفتم و هشتم بهمن ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد: پارک علم و فناوری استان کرمان با حدود 200شرکت فناور و 14 مجتمع فناوری در کل استان کرمان فعالیت می کند و طی یک ماه گذشته این سومین تفاهم نامه پارک علم و فناوری استان کرمان در بخش کشاورزی است که منعقد می گردد.

دکتر هرمزد نقوی رئیس مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در ادامه این مراسم گفت: مرکز تحقیقات و کشاورزی با همکاری  9بخش تحقیقاتی و دارا بودن 40 عضو هیئت علمی با سابقه به تحقیقات کاربردی حوزه کشاورزی در سطح استان می پردازد.

وی افزود: این تفاهم نامه قطعا به سود فعالیت های اقتصادی شرکت هایی خواهد بود که در حوزه فناوری های بخش کشاورزی فعالیت می کنند.

 دکتر ولدان مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم گفت: 23 موسسه تحقیقات کشاورزی در سطح ملی و 34 مرکز تحقیقات استانی در حوزه تحقیقات کشاورزی فعالیت می کنند که  در نتیجه 1500 دانش فنی در این حوزه در کشور تولید شده است.

وی افزود: بزرگترین دغدغه بخش کشاورزی، فرهنگ سازی و آموزش تجاری سازی تحقیقات و فناوری می باشد که به منظور تسهیل این امر مهم شیوه نامه مالکیت فکری تصویب گردیده است تا حق مادی و معنوی محقق به رسمیت شناخته شود.  

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها