انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان

در جلسه ای که روز یکشنبه مورخ 22 اسفندماه  با حضور اعضای انتخابی هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان در محل پارک علم و فناوری استان برگزار گردید؛ دکتر عباس قوام رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان به سمت رئیس هیئت مدیره صندوق انتخاب گردید.


alt


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کرمان؛ در این جلسه فتح اله علی نژاد به سمت مدیرعامل و دکتر امان اله جوانشاه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند همچنین دکتر علی علیزاده به سمت منشی منصوب گردید.

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها