صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان افتتاح گردید


صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  و هیئت همراه روز چهارشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه افتتاح گردید و رسما آغاز به کار کرد.


alt

دکتر عباس قوام رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در آیین افتتاح این صندوق گفت: مجوز صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان در تیرماه  1395ابلاغ گردید و نماینده دولت در این صندوق در آبانماه 1395 مشخص گردید. هیات مدیره و مدیرعامل آن نیز در اسفندماه 1395 تعیین گردیدند.


وی همچنین افزود: سهام این صندوق به ترتیب 49% و 51% متعلق به بخش خصوصی می باشند. سهامداران بخش دولتی آن شامل پارک علم و فناوری استان کرمان، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی و شهید باهنر کرمان می باشند.

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها