بازدید رئیس پارک علم و فناوری از موزه آگیرا

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 با هیئت همراه از موزه آگیرا بازدید کرد.altدر این بازدید دکتر عباس قوام رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان گفت: پارک های علم و فناوری با همکاری پژوهشکده و پژوهش سراها می توانند دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی استان را به سمت ثروت زایی و کارآفرینی دانش بنیان هدایت نمایند و پارک علمی کودک و نوجوانان و کانون خلاقیت و شکوفایی می تواند ادامه راه پژوهشکده  در تبدیل ایده به ثروت باشند.


 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها