تاریخچه

 

پتانسیل های فراوان استان کرمان در زمینه های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات نیاز به ایجاد مراکز علمی و آموزشی که در سطح پیشرفته فعالیت نمایند اجتناب ناپذیر می نماید، طراحی پردیس دانش ماهان برای وجود مراکز پژوهشی و فناوری دانشگاهی فرصت مغتنمی بود که دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در این پردیس تأسیس گردد. در نیمه دوم سال 1386 با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافت تأسیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان در فضای پردیس دانش ماهان صادر نمود .درسال 1386 توسط استاندار وقت و جمعی از مسئولین استان کلنگ احداث دانشگاه در اراضی پردیس به زمین زده شد. موافقت با فعالیت سه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، عمران و نقشه برداری، علوم و فناوری نوین با گروه های آموزشی مهندسی عمران، نقشه برداری، مهندسی آب، مهندسی زلزله، نانو فناوری، مهندسی فوتونیک، مهندسی انرژی های نو، معدن، مواد، مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی، مهندسی ژئوماتیک، مهندسی اقلیم شناسی باعث شد که در سال تحصیلی88-87 اولین گروه دانشجویان رشته های مهندسی عمران گرایش های مکانیک خاک و پی، مهندسی آب و سازه، مهندسی برق گرایش های الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات رشته فوتونیک و مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی در این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.

 

alt

 

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها