دانشکده ها

Article Index
دانشکده ها
دانشکده علوم و فناوری های نوین
دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری
دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
All Pages
 

دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته دارای سه دانشکده ی علوم و فناوری های نوین، مهندسی عمران و نقشه برداری و مهندسی برق و الکترونیک می باشد که براساس اهداف و برنامه های خود زمینه ی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و جلب همکاری متخصصان داخلی و خارجی را فراهم کرده است.

 


 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها