استقرار در مرکز رشد

متقاضیان ورود

- گروه های کاری و هسته های تحقیقاتی صاحب ایده (دارای شخصیت حقیقی)

- شرکت های کوچک و متوسط دارای طرح تجاری (Business Plan)

- واحدهای تحقیق و توسعه نوپای شرکت ها (R&D )

- هسته های تحقیقاتی دانشگاهی

 

 استقرار واحدهای فناور

واحدها پس از پذیرش با توجه به سابقه، تخصص و تجربه تیم کاری در یکی از دوره های زیر پذیرش می شوند:

- دوره پیش رشد

*تعریف: دوره ای است به منظور حمايت از هسته های تحقيقاتی و گروههای کاری که شرط لازم برای حضور در دوره رشد را دارا نمی باشند.

*طول دوره: 6 ماه و قابل تمدید حداکثر تا 9 ماه

*سقف اعتبار: 40 میلیون ريال

اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف ساخت نمونه آزمایشگاهی ، تهیه بروشور ، ثبت شرکت ، مالکیت معنوی و خدمات پشتیبانی هزینه می شود.

*درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد از دوره پیش رشد به دوره رشد ارتقاء می یابد:

- تثبیت یا پیاده سازی ایده

- تکمیل تیم کاری و ثبت شرکت

- تکمیل طرح تجاری برای ورود به دوره رشد

 

- دوره رشد

*تعریف: دوره ای است که طی آن واحدهای فناور مستقر در راستای ایجاد ساختار سازمانی و پیاده سازی ایده (تولید محصول/ ارائه خدمت) فعالیت می کنند.

*طول دوره: حداکثر 2 سال

*سقف اعتبار: 200 میلیون ريال

اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف شرکت در نمایشگاه های داخلی ، پیاده سازی ایده ، تبلیغات و بازاریابی ، مالکیت معنوی و خدمات پشتیبانی هزینه می شود.

*درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد از دوره رشد به دوره توسعه فناوری ارتقاء می یابد:

- پیاده سازی و تست کامل ایده

- تشکیل و تثبیت ساختار سازمانی

- ورود به بازارهای داخلی

- تکمیل طرح تجاری برای ورود به دوره توسعه فناوری

 

- دوره توسعه فناوری

*تعریف: دوره ای است که در طول آن واحدهای فناور به بلوغ تجاری دست پیدا می کنند و از ساختار سازمانی مناسب برخوردار می شوند. در این مرحله با تمرکز بر روی بازار و حضور موثر در نمایشگاه ها، محصول/خدمت وارد بازار می شود.

*طول دوره: حداکثر 1 سال

*سقف اعتبار: 150 میلیون ريال

اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، استقرار در فضاهای مستقل ، تبلیغات و بازاریابی ، ثبت پتنت ، توسعه ایده و فعالیت های فناورانه واحد هزینه می شود.

*درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد می تواند تقاضای استقرار در پارک را نماید:

- ورود به بازارهای ملی و بین المللی

- استقرار در ساختمانهای توسعه فناوری

- توسعه کمی و کیفی فعالیت های فناورانه واحد

 

- استقرار هسته های تحقیقاتی دانشگاهی

*تعریف: به استناد بند 1-2 اساسنامه مرکز رشد و با توجه به نقش مهم هسته های تحقیقاتی دانشگاهی در توسعه پژوهش های کاربردی ، واحدهای تحقیقاتی کاربردی وابسته به دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و آموزش عالی می توانند در مرکز رشد مستقر شوند. مسئولیت این هسته ها به عهده یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد.

*طول دوره: مدت قراردادهای منعقده با واحد دوساله می باشد که در صورت تایید شورای پذیرش و نظارت و تصویب در شورای فناوری مرکز رشد سالانه تمدید می شود.

*سقف اعتبار: حداکثر 100 میلیون ريال طی مدت زمان استقرار

*معیارهای پذیرش:

- ترکیب نیروی انسانی متخصص

- فعالیت در حوزه تکنولوژی های برتر

- فعالیت در زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی با مد نظر قرار دادن جنبه های اقتصادی و بازار

 

 

فضاهای استقرار

- ساختمان مویدی

- مرکز توسعه فناوری، ساختمان خواجوی کرمانی

- مرکز توسعه فناوری، ساختمان حافظ

- مرکز توسعه فناوری، ساختمان دانش
 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها