خدمات

 
 

     اهداف

      - برآورده کردن نیازهای اولیه واحدهای مستقر از قبیل فضای استقرار، لوازم و تجهیزات اداری و ...

      - افزایش و ارتقای سطح دانش و دستیابی واحد به اطلاعات علمی روز دنیا

      - بهبود فعالیت واحد از طریق برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با کسب و کار

      - بهره مندی واحدهای مستقر از مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلف علمی، حقوقی، و مدیریتی

      - حمایت مالی از واحدهای مستقر در جهت پیاده سازی و توسعه ایده فناورانه

      - معرفی واحد در سطح ملی و بین المللی از طریق شرکت در نمایشگاهها و سمینارها

     - کمک به واحدهای مستقر با هدف دستیابی به بازار مناسب و جذب منابع مالی مختلف

 

 

     انواع خدمات

خدمات پشتیبانی عمومی این دسته از خدمات با هدف برآورده کردن نیازهای اولیه واحدها به ویژه در سالهای اولیه شکل گیری شرکت ارائه می گردد.

خدمات علمی و اطلاع رسانی این دسته از خدمات با هدف ارتقاء سطح دانش و تخصص افراد از طریق دستیابی واحد به اطلاعات علمی ارائه می گردد.

خدمات مشاوره ای و آموزشی  این دسته از خدمات با هدف آموزش دوره های مرتبط با کسب و کار و بهره مندی از دانش مشاوران در راستای بهبود قعالیت واحد ارائه می گردد.

خدمات فنی و تخصصی این دسته از خدمات با هدف تامین نیازهای مالی و اعتباری واحد در جهت پیاده سازی و پیشبرد ایده فناورانه و توسعه قعالیت ها در راستای اهداف فناورانه شرکت ارائه می گردد.

خدمات ویژه این دسته از خدمات با هدف دستیابی واحد به بازارهای مناسب و جذب منابع مالی ارائه می گردد.

 

 

     اولویت بندی و نحوه ی پرداخت هزینه خدمات

اولويت بندي با هدف ارائه خدمات به صورت عادلانه و متناسب با نياز واحدها انجام مي شود كه با تاييد كميته ارائه خدمات تعيين و درصورت لزوم تغيير مي كند. نحوه ي پرداخت هزينه خدمات براساس دوره هاي مختلف استقرار به صورت جدول زیر تعيين مي شود. 

دوره استقرار

درصد کسر هزینه از اعتبار واحد

درصد پرداختی توسط واحد

پیش رشد

100

0

رشد

سال اول

60

40

سال دوم

40

60

توسعه فناوی

20

80

 

 

     روال ارائه خدمات

خدمات قابل ارائه در مرکز رشد از نظر روند انجام به 4 دسته تقسیم می شوند که با توجه به نوع خدمت یکی از روندهای C ، B ، A و D انتخاب می شود.

شرح خدمات

 نوع A

 نوع B

 نوع C

 نوع D

مالي – اعتباري
آزمايشگاهي و كارگاهي
خدمات ويژه
خدمات آموزش و مشاوره تخصصي
خدمات نمايشگاهي

خدمات مشاوره و آموزش عمومي
صدور معرفي نامه و تاييديه
خدمات پشتيباني علمي بالاتر از سقف تعيين شده 

اتاق کنفرانس
کلاس آموزش
خدمات  اطلاع رسانی
مبلمان و وسایل اداری
خط تلفن
کامپیوتر 

تایپ
تکثیر
رایت CD
اسکن
پرینت

فاکس

بوفه و سالن غذاخوری

روال

 

 

     وظایف کمیته ی خدمات

      - تطبيق خدمات موردنياز با طرح تجاري و ‌برنامه كوتاه مدت واحد

      - بررسي و تصويب/ رد خدمت مورد درخواست واحد

     - تاييد و تصويب اولويت هاي تعيين شده از سوي واحدهاي مستقر


 

 

 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها