اخبار واحدها

گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد بر طبق مصوبه‌ی کارگروه ماده‌ی44 قانون رفع موانع سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اصلاح نظام مالی کشور که در شهریورماه 1394 توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید و بعد از ثبت این صندوق در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، صندوق پژوهش و فناوری کرمان کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

آنچه در بالا خواندید گزیده ای است از گفت و گو با رئیس پارک استان کرمان که در خصوص راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان صورت گرفت.  متن کامل این  گفت و گو به شرح زیر است:

ادامه مطلب...
 گفت و گو با رئیس پارک علم و فناوری استان

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در گفت و گویی اختصاصی از راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در کرمان خبر داد وی در این گفت و گو مطرح کرد ...

اطلاعات بیشتر
بیشتر در: اخبار واحدها